مشتری گرامی، با ارسال شماره سریال کالا به سرشماره 1000343434 می‌توانید از آخرین وضعیت گارانتی محصول خود باخبر شوید.