اعطای نمایندگی انحصاری و رسمی

HERO

خیلی از شرکت‌های تولید کننده یا وارد کننده، برای رشد افرادی که در شهرهای مرکزی استان‌ها نیستن و از نظر مالی نیاز به حمایت دارند هیچ برنامه مشخصی ندارند.

ما برای رشد بیشتر و سریعتر همکاران صنعت سیستم‌های حفاظتی در تمامی شهرها و شهرستان‌ها، نمایندگی هیرو رو به صورت شهر به شهر (نه استان به استان!) به شما اعطا می‌کنیم.

این اتفاق برای اولین بار در صنعت سیستم‌های حفاظتی توسط برند هیرو پایه ریزی و باعث افزایش سود و رشد سریعتر همکاران در تمامی شهرها و شهرستان‌ها شده است.

بر اساس این مصوبه شرکت، کلیه مشتریان همکار و مصرف کننده هر شهر به نماینده همان شهر ارجاع داد می‌شوند و در صورتیکه متقاضی قصد همکاری با نماینده را نداشته باشد، ازخود نماینده جهت امکان فروش مستقیم به اون متقاضی اجازه گرفته می‌‍شود و در صورت تایید نماینده و انجام فروش مستقیم به متقاضی توسط شرکت، منافع مالی این فروش در حساب نماینده منظور می‌شود و اگر نماینده‌ای فروش مستقیم به متقاضیان خرید کالا از شهر خودش رو تایید نکند، هیچگونه فروشی از طرف شرکت به آن افراد اتفاق نمی‌افتد.

ضمنا جهت تحقق رشد فروش نمایندگان عزیز، مشتریان احتمالی در هر شهر، تا زمان برقرای ارتباط با نماینده توسط حامیان فروش نمایندگی دفتر مرکزی هیرو پیگیری خواهند شد تا فروش برای نماینده اتفاق بیوفتد و 100 درصد رشد مالی و منافع حاصل از آن فروش به نماینده تعلق خواهد گرفت.