امتیاز وام بانکی هیرو

HERO

اگر نماینده فعال هیرو باشید نیازی نیست برای دریافت وام بانکی، 6 ماه پولتان در حساب نگه دارید تا میانگین حساب بگیرید!

با توجه به کارکرد بالای مالی حساب شرکت در بانک‌های طرف قرارداد، در صورت نیاز نمایندگان فعال هیرو به استفاده از امتیاز و میانگین حساب جهت اخذ تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌های بانکی در زمان شرکت در پروژه ها، بعد از برگزاری چندین جلسه با روسا و مدیریت سرپرستی بانک‌های طرف حساب شرکت، این امتیاز گرانبها برای استفاده نمایندگان فعال گرفته شد.

این امکان فراهم شده تا نمایندگان هیرو بدون درگیر کردن وجوه نقد خودشان و صرف زمان زیاد برای رسیدن به امتیاز و میانگین وام بانکی، از امتیازات و میانگین حساب‌های شرکت در بانک‌های طرف قرارداد استفاده کنند. اینطوری به راحتی می‌توانند مبالغ مالی و تسهیلات مورد نیاز خودشان را با استفاده از اعتبار و میانگین حساب‌های شرکت نزد بانک‌های طرف حساب دریافت کنند.

تمام این امتیازات فقط به پاس همراهی و رشد سریع و آسان‌تر نمایندگان هیرو، توسط هیات مدیره شرکت در نظر گرفته شده و تابحال بسیاری از نمایندگان هم از این شرایط برای رشد و توسعه کسب و کار خودشان استفاده‌های بسیار مفیدی کردند.